پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

رفتم مغازه ميگم cd داريد؟

ميگه خام؟

پ ن پ تنوري باشه با قارچ و پنير

پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

ميگه شما تو خونه همش سه تا بچه اين؟

پ ن پ بابام مارو نمونه زده اگه مقرون به صرفه بوديم

ايشالله خط توليد انبوه رو راه اندازي بکنه

پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

رفتم داروخونه ميگم باند دارين؟

مي گه باند پانسمان زخم؟

پ نه پ باند فرودگاه فقط بی زحمت سه بانده باشه

پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

داریم لوازم میزاریم توی ماشین که بریم مسافرت

همسایمون می گه به سلامتی تشریف می برید مسافرت؟

پ ن پ ماشینمون بی تابی می کنه اومدیم پیشش زندگی کنیم تنها نباشه

پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

بابام با چکش به جای میخ زده به دستم از درد دو متر رفتم آسمون اومدم پایین

تازه می پرسه خورد به دستت؟

پ ن پ یاد گل خداداد عزیزی به استرالیا افتادم

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم عجب گلی بود

پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

تو خیابون با دوستم داشتم راه می رفتم

یارو موتوریه گوشیمو از دستم قاپید

دوستم گفت گوشیتو دزدید ؟

پ ن پ برد انتی ویروس نصب کنه برام

پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

به داداشم میگم سر رات داری میای یه لیوان ابم بیار

بهم می گه تشنته ؟

پ ن پ من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی

ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

پ نه پ باحال پ ن پ های خنده دار

رفتم مرغ فروشی به فروشنده می گم بال دارین

میگه بال مرغ؟

پ ن پ بال هواپیما چند تا کوچه پایین تر سقوط کردیم می خوام درستش کنم

ابوالفضل منظوری امامزاده